Publicaties

Over mij
Gedurende mijn gehele carrière als beeldend kunstenaar is er over mij en mijn werk geschreven. De eerste die over mijn werk schreef was Hilbert Boxem, de docent bij wie ik ben afgestudeerd. Hij publiceerde in het tijdschrift Keramiek het eerste artikel dat over mij verscheen: “Gertjan van der Stelt: de oneindige beweging als basisconcept”. Naast Het tijdschrift Keramiek werd ook over mijn werk gepubliceerd in Klei, Glas en Keramiek, Neue Keramik en Ceramic Arts and Perception.

Door mij gepubliceerd
In 2002 bezocht ik tijdens mijn reis door Australië de galerie van Janet Mansfield in Sydney. Zij bleek zeer geïnteresseerd in het werk van de Nederlandse keramisten die deel uitmaken van de groep CeramicVision waarvan ik ook lid ben, en stelde voor om afspraken te maken voor een expositie. Aangezien zij naast een galerie ook de tijdschriften: Ceramics Art and Perception en Ceramics Technical uitgaf opperde ik de mogelijkheid om alvorens te gaan exposeren ons werk via haar tijdschriften onder de aandacht te brengen van haar lezers. De tijdschriften werden en worden nog steeds wereldwijd gelezen en genieten een uitstekende reputatie. Dit vond zij een goed plan. Op haar vraag wie dan die artikelen moest schrijven bood ik aan het zelf te proberen. Zij had daar voldoende vertrouwen in en dit was de start van een samenwerking die een flink aantal jaren heeft geduurd en die voortgezet werd nadat het tijdschrift werd overgenomen door de Amerikaanse Elaine O. Henry. Van een expositie is het nooit gekomen omdat de galerie ophield met bestaan en Janet zich voornamelijk met het tijdschrift bezighield, maar ons initiatief heeft veel publiciteit opgeleverd voor Nederlandse kunstenaars. Op verzoek van Elaine O. Henry heb ik ook over een aantal buitenlandse kunstenaars geschreven.

Het schrijven ging me redelijk vlot af maar ik vond het lastig om in het Engels te schrijven en vroeg me af of ik in Nederland ook een podium zou kunnen vinden.

Ik benaderde de tijdschriften Keramiek en Klei. Toen nog twee aparte magazines over mijn vakgebied. Beide toonden interesse en nodigden me uit om voor hen te gaan schrijven. Door de jaren heen heb ik over veel onderwerpen geschreven: natuurlijk over keramisten en kunstenaars die met klei als medium werken, maar ook over exposities, galeries, een interview met de directeur van de Gerrit Rietveld Academie en een serie artikelen voorafgaand aan de expositie Klei!/Clay! in het Haags Gemeentemuseum in 2014.

Toen ik in 2014 Peter Hiemstra benaderde met de vraag of ik een artikel over hem mocht schrijven in het tijdschrift Keramiek, verraste hij mij met de vraag of ik wilde meewerken aan een boek dat ter gelegenheid van zijn 35-jarig jubileum zou verschijnen. In 2016 verscheen “Al werkend bedenk ik de wereld” over zijn werk waarvoor ik de tekst schreef.

Schrijven over en voor keramisten heeft me veel opgeleverd. Door de jaren heen heb ik veel inspirerende mensen ontmoet, en heb ik werk van anderen beter leren kennen, doorgronden en nog meer waarderen.

Naast mijn eigen werk als beeldend kunstenaar werkend met klei beleef ik veel plezier aan het schrijven over kunst en kunstenaars. Zij verrijken mijn wereld en ik hoop hen door mijn publicaties een podium te geven waardoor zij onder de aandacht van een groot publiek komen.